Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ‒ BirdLife Suomi

 

          

 

Linnut

Rikas linnusto

Suupohjan vaihteleva luonto ja sijainti rannikolla tekee linnustosta rikkaan ja monipuolisen. Suupohjassa on tavattu 328 lintulajia. Lisäksi alueella on vieraillut kolme alkuperältään tarhakarkulaiseksi tulkittua lajia. Parhaina vuosina Suupohjassa on tavattu noin 270 lajia. 

Monipuolisin linnusto on Kristiinankaupungissa, jossa on tavattu 310 lajia, joista parhaina vuosina noin 260. Sisämaan parhaassa lintukunnassa Kauhajoella lajeja on tavattu 243. Suupohjassa tavatut lintulajit kunnittain on tiivistetty tähän taulukkoon.

 

Linturetki Suupohjaan

Ruuhkaa muuttoväylillä

Suupohjan rannikko ohjaa lintujen muuttoa. Etenkin Kristiinankaupungin eteläosissa avomeri alkaa lähes mantereen rannalta, joten monen muuttolinnun reitti tiivistyy kapeaa väylään rannan tuntumaan. Nämä maisemat tarjoavat erityisen otollisen paikan lintujen muuton seuraamiseen.

Kevät- ja syysmuutto ovat vuoden kiivaimmat kaudet, jolloin taivas on parhaina päivinä täynnä lintuja. Osa muuttajista on jatkaa matkaansa pohjoisen tundran pesimäpaikoille asti. Suuri osa muuttajista on kuitenkin kotoisia Fennoskandian pesimälintuja.

Lintujen liike ei hiljene kiivaimpien muuttokausien ulkopuolella. Kevätmuuton jälkeen parveutuvat vesilinnut ja kahlaajien muutto jatkuu läpi kesän. Lauhoina talvina avomeri pysyy sulana melkein läpi vuoden. Merellä liikkuu lintuja läpi vuoden.

 

Pesimälinnusto

Pesiminen on tärkein ajanjakso lintujen vuodessa. Suupohjassa pesii noin 200 lintulajia. Osa pesijöistä on pesäpaikkansa suhteen vaatimattomia ja voivat hyvillä paikoilla pesiä lähellä toisiaan. Etenkin osa suurista linnuista vaatii suuren oman reviirin. Muutama yleisin laji muodostaa suuren osan pesivien parien kokonaismäärästä.  

Muutamat lajit viettävät koko vuoden kotiseuduillaan, mutta osa muuttolinnuista saapuu pesäpaikoilleen vuosittain tuhansien kilometrien päästä. Kiireisimmät muuttolinnut ovat pesäpaikoillaan vain pesinnän vaatiman muutaman viikon, minkä jälkeen ne kiirehtivät takaisin etelään. Nämä pesimälinnut eivät pesi muualla, joten ne ovat aidosti kotoisin pohjoisesta.

Pohjoinen ja etelä kohtaavat

Suupohjan luonto tarjoaa erinomaisen monipuolisen kattauksen suomalaista lintulajistoa. Täällä kohtaavat monet eteläiset ja pohjoiset lajit.

Meri tarjoaa rannikolle suotuisan ilmaston, jonka turvin elinympäristöt ovat sisämaata rehevämpiä. Rannikolla kasvillisuusvyöhykkeet nousevat huomattavan pohjoiseen. Näissä ympäristöissä viihtyvät monet eteläiset lintulajit.

Kauhajoella ja Isojoella maisemaan vaikuttaa Suomenselän karun vedenjakajan kankaat. Erityisesti Suupohjan karujen soiden lintulajistossa on vahva pohjoinen sävy.